LELLO
 

IT Sikkerhedsregnskab

Beregn ROI og præsenter IT-sikkerhed som Business Case

I dag er alle virksomheder afhængige af deres IT systemer. Systemer som ikke fungerer eller fungerer med nedsat effektivitet, kan betyde ekstra personaleudgifter, tabte ordrer, dårligt image m.v. Og de kan endvidere betyde, at vital information går tabt eller havner hos de forkerte.

Der bruges mange ressourcer på at sikre IT systemerne og beskytte dem mod interne og eksterne trusler. Men spørgsmålet er, om ressourcerne bruges rigtigt? Ved at udarbejde et IT sikkerhedsregnskab får man ikke blot en bred vurdering af IT systemernes sikkerhedsniveau. Man får også mulighed for at vurdere, om ressourcerne bruges optimalt. IT sikkerhedsregnskabet fortæller, om indsatsen modsvares af en tilsvarende høj forretningsmæssig sikkerhed samt reduktion i tab og ekstraudgifter.

IT-sikkerhed bliver nærværende for topledelsen, når der kan regnes ROI - Return on Investment og investeringerne i IT sikkerhed kan præsenteres som en Business Case på lige fod med andre forretningsmæssige tiltag.

IT Sikkerhedsregnskabet er et værktøj til at fokusere indsatsen på et forretningsmæssigt grundlag.

Målet er at beskytte virksomheden mod tab, samtidig med at sikkerhedsløsningerne giver forretningsmæssig værdi. Udgangspunktet er et IT sikkerheds check-UP med en gennemgang af virksomhedens aktuelle sikkerhedsrisici og de eksisterende sikkerhedsløsningers evne til at dæmme op for disse risici.

Aktuelt

Løsninger - produkter

LELLO har flere servicetilbud for sikkerhed omkring virksomhedens IT-miljø.