LELLO
 

Service Management

En stabil og effektiv it service, leveret af flere leverandører, kræver ledelse baseret på fakta men også ledelse styret af visioner.

Service management bliver ofte anvendt som begreb, uden at parterne har en sammenfaldende opfattelse af betydningen. Service Management er et central begreb i ITIL verdenen, som også leverer en definition af begrebet.

Vi anvender ofte selv ITIL rammeværket som grundlag når vi løser service management opgaver for kunderne, og gør det med stor fornøjelse og gavn.

Hvis vi ser lidt bort fra ITILs definition et øjeblik og ser på den praktiske hverdag i mange it organisationer, er service management ofte dækkende for den ledelsesopgave det er at få en stabil, omkostningseffektiv, fremtidssikret drift ud af et driftapparat, som omfatter mange leverandører og interessenter og at it servicen opfylder det behov og den berettigede forventning som brugerne og virksomheden har.
- Det er jo ikke så lidt at skulle opfylde på samme tid!

ITIL rammeværket giver ikke svar på alle problemer, men har sin styrke fra den meget store erfaring og viden, som er blevet opsamlet i standarderne fra de første retningslinier blev nedfældet til senest ITIL Version 3 er blevet offentliggjort.

Hvis it leverandøren eller afdelingen skal opfylde de krav, som er nævnt ovenfor, kræver det til stadighed en stor indsats af it ledere og medarbejdere.

I den forbindelse får ITIL sin berettigelse, fordi den viser detaljeret hvordan opgaverne kan tilrettelægges. Der er en mængde opgaver i it området, som kan løses lige godt på den ene eller anden måde. Det vigtige er at alle ved hvordan det skal gøres og at det gøres på samme måde uanset om det er den ene eller anden medarbejder som tager sig af det. Når arbejdet skal tilrettelægges i it området, giver ITIL et konkret bud på hvordan det kan gøres. Du får derfor nemt ved at 'plukke' det som passer til jeres situation.

Vi har udviklet en række skabeloner og værktøjer, som gør at indførelse af service management sker med udgangspunkt i virksomhedens behov, men under anvendelse af ITIL rammeværket.

Nogle af værktøjerne kræver vores involvering i implementeringsprocessen, men ITIL Benchmark værktøjet kan anvendes af alle uden særlig mange forudsætninger om ITIL rammeværket. Se mere her eller på Zobbe Consults hjemmeside.

Til Rådgivning og ledelse.